تقویم انتشار اخبار کالا | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

تقویم انتشار اخبار کالا

یک تقویم اخبار اقتصادی مربوط به بازارهای کالا در اختیار معامله گران قرار می گیرد. اخبار بطور منظم توسط بخش های دولتی و آژانس های تحلیلی خصوصی منتشر می شوند. کاربرها می توانند اخبار را طبق گروه های محصول جداگانه تقسیم بندی کنند و همچنین این اخبار را در دوره های زمانی منتخب مشاهده نمایند.
 • رده

  • کشاورزی
  • انرژی
  • ابزارهای طلایی
  • فلزات
  • ترکیبی
جدول سوایپ
تاریخ
زمان تجاری
منطقه
مؤثر بر
نام شاخص
سازمان - انتشار دهنده
Thu Jun 13: 00 pm
US
#C-COTTON
Cotton SystemUnited States Department of Agriculture
Thu Jun 13: 00 pm
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-CORN
#C-COTTON
Fats & OilsUnited States Department of Agriculture
Thu Jun 13: 00 pm
US
#C-CORN
Grain CrushingsUnited States Department of Agriculture
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back