شکایت مشتری | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

شکایت مشتری

صورتحساب یک تأییدیه است از عملیات انجام شده در حساب. صورتحساب ها هر روز برای مشتری ارسال می شوند. صورتحساب های ماهیانه در ابتدای هر ماه پس از تسویه ارسال می شوند. اگر دربارۀ صورتحساب هیچ شکایتی از طرف مشتری دریافت نشود اینگونه تلقی خواهد شد که صورتحساب توسط مشتری تأیید شده است.

اگر مشتری با محتویات موجود در صورتحساب موافق نباشد باید از طریق ایمیل [email protected] در کمتر از 48 ساعت پس از دریافت صورتحساب با شرکت تماس بگیرد و جزئیات مربوط به مشکل و همچنین شمارۀ شناسایی تراکنش را ارائه دهد یا اینکه فرم بررسی اعتراض در سایت زیر را تکمیل کند.

شکایات مشتریان در طی ساعات کاری خدمات پشتیبانی مشتریان مورد رسیدگی قرار می گیرند.

captcha
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back