بازیابی کلمۀ مخفی (Secret word) | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

بازیابی کلمۀ مخفی (Secret word)

کلمه مخفی (Secret word): کلمه ای است که توسط خود کاربر ایجاد می گردد و برای تائید شخصیت در زمان بازیابی کلمۀ ورود (password) به کابینۀ شخصی یا حساب معاملاتی، در هنگام ویرایش مشخصات فردی، در هنگام درخواست صورتحساب و غیره به جای ارسال عکس از مدرک شناسایی قابل ارائه می باشد.

پس از تکمیل فرم، دستور العمل بیشتر برای بازیابی کلمۀ مخفی به آدرس ایمیلی که در کابینۀ شخصی تان مشخص شده است ارسال خواهد شد.

رسیدگی به درخواست بازیابی کلمۀ مخفی طی ساعات کاری توسط بخش مالی شرکت انجام می گیرد.

captcha
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back