اخبار شرکت | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

اخبار شرکت

به دلیل تعطیلی در ایالات متحده (روز یادبود) در 29 ماه مه 2023، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل برگزاری جشن مربوط به سالروز تولد بودا در چین، در 26 مه 2023، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):

به دلیل تعطیلی در کانادا (روز ویکتوریا) در 22 مه 2023، زمانبندی معامله برای ابزار زیر تغییر خواهد کرد (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در ژاپن (روز یادبود قانون اساسی، روز فضای سبز، روز کودکان) از 03 تا 05 ماه مه 2023، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر (CET) تغییر کرده است:

به دلیل تعطیلی رسمی در چین، اروپا، بریتانیا و روسیه در 1 مه 2023، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی روز عید پاک، زمان بندی معامله برای ابزارهای زیر در 7 و 10 آوریل تغییر کرده است (CET):

In the fast-paced world of finance, partnerships play a vital role in enabling companies to offer better services. The partnership also has the potential to increase awareness of each brand, as they can share each other's audience and increase coverage. Recently, two big players in the financial industry, investfox, and IFC Markets have announced a partnership that promises to benefit both partners and their audiences greatly.

به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در اتحادیۀ اروپا از تاریخ 03/26/2023 زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در ایالات متحده و کانادا، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر از تاریخ 12 مارس 2023 تغییر خواهد کرد (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در:
1. Link Real Estate Investment Trust (انتشار سهام بیشتر)، معاملۀ CFD در سهام H-0823 # از تاریخ 02/21/2023 متوقف خواهد شد. همۀ معاملات باز در H-0823 # در قیمت بسته شدن بازار در 02/20/2023 بسته خواهند شد. معامله در آینده دوباره مجاز خواهد شد.
2. .Fast Retailing Co., Ltd (تجزیۀ سهام)، معاملۀ CFD در سهام T-9983 # از تاریخ 02/27/2023 متوقف خواهد شد. همۀ معاملات باز در T-9983 # در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ 02/24/2023 بسته خواهند شد. معامله در آینده دوباره مجاز خواهد شد.

برای شروع معامله آماده ای؟

مشتریان حقوقیاینجاکلیک کنید
شخصی
فقط حروف لاتین
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back