اطلاعات تماس | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

اطلاعات تماس

لطفاً روش تماس با ما را انتخاب کنید
تلفن، انگلیس
تلفن، کانادا
زمان پشتیبانی انگلیسی: دوشنبه - جمعه، ساعت 6:00 - 19:00 CET؛ شنبه - یکشنبه، ساعت 7:00 - 15:30 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
لطفاً روش تماس با ما را انتخاب کنید
تلفن، انگلیس
زمان پشتیبانی روسی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 6:00 تا 19:00 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
لطفاً روش تماس با ما را انتخاب کنید
تلفن، مکزیک
تلفن، کلمبیا
زمان پشتیبانی اسپانیایی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 6:00 تا 15:00 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
لطفاً روش تماس با ما را انتخاب کنید
+447361628070
Telegram/Zalo
زمان پشتیبانی ویتنامی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 12:00 تا 20:30 به زمان منطقه ای ویتنام
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
لطفاً روش تماس با ما را انتخاب کنید
زمان پشتیبانی فرانسوی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 6:30 تا 15:30 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
لطفاً روش تماس با ما را انتخاب کنید
تلفن، قبرس
+79296651448
Telegram/WhatsApp
زمان پشتیبانی فارسی: دوشنبه- جمعه، 6:00 - 19:00 CET، شنبه - یکشنبه، 7:00 - 15:30 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
لطفاً روش تماس با ما را انتخاب کنید
+79779995368
WhatsApp
تلفن، لندن
زمان پشتیبانی عربی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 7:00 تا 15:30 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
لطفاً روش تماس با ما را انتخاب کنید
زمان پشتیبانی هندی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 6:30 تا 15:30 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
لطفاً روش تماس با ما را انتخاب کنید
تلفن، انگلیس
زمان پشتیبانی ترکی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 12:30 تا 21:00 TRT
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
لطفاً روش تماس با ما را انتخاب کنید
IFCMarkets
WeChat
زمان پشتیبانی بخش چینی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 10:00 تا 21:00 به ساعت پکن
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
لطفاً روش تماس با ما را انتخاب کنید
تلفن، برزیل
زمان پشتیبانی پرتغالی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 12:00 تا 20:30 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
لطفاً روش تماس با ما را انتخاب کنید
گفتگوی زنده
Skype
تماس تلفنی
0120-963-965
toll free | Tokyo
زمان پشتیبانی ژاپنی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 13:00 تا 21:30 JST
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)

IFCMARKETS. CORP.

آدرس پستی'AGP Chambers',84 Spyrou Kyprianou Avenue,4004 Limassol, Cyprus
آدرس ثبت شدهQuijano Chambers,P.O. Box 3159, Road Town,Tortola, British Virgin Islands

نمایندۀ مجاز

CALDOW LIMITEDArch. Leontiou 187,4th floor, 3020, Limassol, Cyprus

IFCM CYPRUS LIMITED

آدرس پستی38, Spyrou Kyprianou street,office 101-102Germasogeya,4042, Limassol, Cyprus
آدرس پستی38, Spyrou Kyprianou street,office 101-102Germasogeya,4042, Limassol, Cyprus
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back