گذشته نگر تحلیل تکنیکی از پس از کاهش رتبۀ سهام General Motors، پیش بینی برای قیمت سهام General Motors ریزشی است | #S-GM 2022-02-10 | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

گذشته نگر تحلیل تکنیکی #S-GM از 2022-02-10

پس از کاهش رتبۀ سهام General Motors، پیش بینی برای قیمت سهام General Motors ریزشی است

retro img

Sell stop47.58
Take profit33.58
Return on Investment +29.4%
Overview date 2022-02-10
Date of the closing positionfrom 2022-07-19 to 2022-12-28

این نمودار تغییر واقعی نرخ ها پس از انتشار تحلیل تکنیکی در 2016-11-21 را نشان می دهد. دستو2022-02-10نتظار این تحلیل اجرا و معامله باز شد. سپس ما باید در نمودار چهار ساعته توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال خطوط بولینگر و علائم Paraboloc SAR حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر سود/زیان بالقوه به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. هنگامی که قیمت به خطوط بولینگر، Parabolic SAR، خط روند و شاخص فراکتال برسد باید معامله را بست.

chart img

ابزار تحلیلی انحصاری جدید

هر محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

هر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back