تبدیل پزو فیلیپین به دلار کانادا | 1 پزو فیلیپین به دلار کانادا | قیمت پزو فیلیپین | نرخ پزو فیلیپین به دلار کانادا | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 پزو فیلیپین به دلار کانادا

نرخ پزو فیلیپین به دلار کانادا

CUR
PHP
CAD
--PHP = - CAD
1 PHP = ------ CAD
1 CAD = ------ PHP

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

از تبدیل ارز
پول به دست آورید!

آکادمی معاملۀ IFCM

همین امروز ملحق شوید و مهارت های تان در بازار فارکس را تقویت کنید

یک گواهینامه دریافت کنید!

شروع کنید

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back