فرصت های بازار | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

فرصت های بازار

USDIDX: گزارش مربوط به بازار کار ایالات متحده برای ماه مه در روز جمعه، دوم ژوئن، منتشر خواهد شد که می تواند روی نرخ...

EURUSD: گزارش تورم مصرف کننده در آلمان برای ماه مه یک رویداد اقتصادی مهم برای بازارهای فارکس محسوب می شود. دفتر آمار...

EURUSD: انتشار شاخص اولیۀ مدیران خرید (PMI) بخش تولید متعلق به S&P Global برای آلمان، رویداد مهم در هفتۀ 22 تا 26 ماه مه است....

USDCAD: شاخص بهای مصرف کننده (CPI) برای کانادا رویداد مهم در هفتۀ 15 تا 19 مه محسوب می شود. اگر در روز 16 مه گزارش شود که تورم...

USDIDX: شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده که در 10 مه منتشر می شود یک رویداد مهم برای بازارهای فارکس است. سرمایه...

USDIDX: تصمیم فدرال ریزرو ایالات متحده در قبال نرخ بهره یک رویداد کلیدی در هفتۀ 1 تا 5 ماه مه است. جروم پاول، رئیس فدرال...

EURUSD: آمار تورم مصرف کننده در آلمان برای آوریل یک رویداد اقتصادی مهم برای بازارهای فارکس محسوب می شود. دفتر آمار...

GBPUSD: گزارش تورم در بریتانیا برای ماه مارس یک رویداد مهم برای پوند انگلیس است که در 19 آوریل منتشر خواهد شد. این احتمال...

USDIDX: شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده که در 12 آوریل منتشر خواهد شد رویداد اقتصادی کلیدی هفتۀ 10 تا 14 آوریل...

AUDUSD: تصمیم بانک مرکزی استرالیا دربارۀ نرخ بهره در 4 آوریل رویداد مهم در هفتۀ 3 تا 7 آوریل محسوب می شود. اکثر معامله...

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back